1861-1862 Dama trefl

Suknia ta wystąpiła co najmniej w 6 czasopismach, co daje dobry przykład na popularność pewnych modeli i sposób rozprzestrzeniania się mody w XIX wieku w Europie… i Stanach Zjednoczonych.

This dress was shown in at least six different magazines, which is a good example of how popular some designs were and how trends would spread in 19th century Europe… and in the United States.


Po raz pierwszy widzimy ją w 1861 roku w piśmie „Allgemeine ModenZeitung”, numer 22, co oznacza, że był to albo sam koniec maja, albo początek czerwca. Ta wersja jest trochę inna od pozostałych: nie dość, że dama siedzi (ale to szczegół), to ma odmienne nakrycie głowy, a nad brązowymi listwami motyw dzwonka (karcianego) na nóżce.
Ilustracja pochodzi z wersji zdigitalizowanej przez Universitats- Und Landesbibliothek Dusseldorf.

It made its first appearance in 1861 in „Allgemeine ModenZeitung ” magazine, issue no 22, which means it was either the very end of May or the beginning of June. This version is slightly different from others: not only is the lady sitting, but she is also wearing a different hat and there is a motif of a diamond on a stem above the brown panels on the dress. This illustration comes from the version digitized by Universitats-Und Landesbibliothek Dusseldorf.

Rycina Allgemeine Modenzeitung 1861 rok, numer 22

Następna rycina pochodzi z lipca z 1861 roku, z pisma „Allgemeine Musterzeitung”.
Tu już mamy wersję występującą także w pozostałych pismach – gdzie motyw nad plisami to karciany trefl.
Rycina najprawdopodobniej pochodzi z New York Public Library.

The next figure was published in 1861 in „Allgemeine Musterzeitung” magazine. It features a club motif above the bands and this version was repeated in other magazines. The illustration probably comes from New York Library.

1861 "Allgemeine Musterzeitung" juli

Jako że polskie „Kółko Domowe” brało ryciny z „Les Modes Parisiennes” logicznym było, że skoro tam się pojawiło (o czym w następnym akapicie), to musi być i tu. Niestety, jedyna ilustracja jaką znalazłam jest dość niskiej jakości – ale jest!
Jak zobaczycie poniżej, w polskiej wersji radosna zieleń została zamieniona w szarość.

Since the Polish „Kółko Domowe” magazine copied figures from „Les Modes Parisiennes”, which also published a picture of this dress (see below), then obviously it had to appear in it as well. Unfortunately, the only illustration I found is of quite low quality – but here it is anyway!
As you can see below, the Polish magazine changed the green colour of left dress to grey.

1861 rycina z "Les Modes Parisiennes"

Polskie „Kółko Domowe” 1861 rok i numer z lipca. Do wad „Kółka Domowego” niewątpliwie należy zaliczyć fakt, że dość luźno podchodził do opisywania zamieszczonych rycin – czytaj: zamieszczał je sporadycznie. Czyli najczęściej ich nie było. Opisu do tych sukien tam nie znajdziemy.
Rycina pochodzi z Polony.

Polish „Kółko Domowe”, July 1861. The problem with this magazine is that it was pretty laid-back about describing pictures. What I mean by this is that it very rarely bothered to describe them at all – and so no description of this dress can be found either.
Fashion plate comes from Polona.

Rycina 1861 "Kółko Domowe" lipiec

Poniżej kolejna ciekawostka. Rycina ma podpis „Les Modes Parisiennes” – ale była zamieszczona w… amerykańskim „Peterson’s magazine” z listopada 1861 roku. Tu w ramach odmiany mamy panią w lustrzanym odbiciu.
Rycina pochodzi z wersji zdigitalizowanej przez Google.

Another fun fact: the below figure’s caption reads „Les Modes Parisiennes”, but it was actually published in the American „Peterson’s Magazine” in November 1861. For a change, the lady’s silhouette here is flipped, as if seen in a mirror.
This Fashion plate was digitized by Google.

Fashion plate 1861 November Peterson's Magazine

Urokowi sukni nie oparło się także amerykańskie „Godey’s Lady’s Book” – tyle że w ich wersji był to rysunek sukni o lekko zmienionym kroju stanika.
No i jest to najpóźniejsza ze wszystkich wersji – zamieszczono ją w lutym 1862 roku.
Ilustracja pochodzi z wersji zdigitalizowanej przez Google.

Another American magazine, „Godey’s Lady’s Book”, could not resist the beauty of this dress either – the only difference here is that the cut of the bodice is somewhat modified.
This is the latest of all versions of the dress – it was published in February 1862.
The illustration was digitized by Google.


Tekst by Katarzyna KaJani Janiszewska
Translate by Anna W-M

Dress 1862 February Godey's Lady's Book

Dodaj komentarz