Zdjęcia tu przedstawione, DATOWANE SĄ GŁÓWNIE PO UBIORZE.
Nie jest to jednak jedyna kategoria jaką należy brać pod uwagę przy DATOWANIU ZDJĘĆ.
Więcej informacji o tym zagadnieniu masz W TYM WPISIE.