Pisma podzielane latami i tam omówione i pokomentowane przeze mnie, z dodanymi ilustracjami z epoki, oraz moimi ilustracjami i zdjęciami.

rycina z modą z 1858 roku
Ilustracja modowa z 1859 roku
Rycina z modą 1860 roku
Rycina modowa z 1861 roku
Rycina modowa z 1862 roku
Rycina modowa z 1863 roku
Rycina modowa z 1864 roku
Rycina modowa z 1865 roku
Rycina modowa z 1866 roku